X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
backgroundImage
Menu

Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť LCN Group sro, IČO: 28472560, so sídlom Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, spisová značka 32639, prevádzkovateľ webových stránok www.manzetoveknofliky.cz, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov, Vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame, navštívite ak naše webové stránky alebo využijete ak našich on-line služieb (E-shop).

 

1. Základné informácie

1.1 Webtracking (sledovanie na webových stránkach)

(a) V rámci skvalitňovania služieb našim zákazníkom a zabezpečenie plnej funkčnosti našich webových stránok dochádza k zberu a evidenciu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia na vyhodnocovanie činnosti užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Pritom všetky osobné údaje sú spracovávané v ich anonymizované podobe.

Na spracovanie údajov na štatistické účely využívame spoločnosť WebCzech, sro. Jiráskova 222/18, 602 00. ( "Poskytovateľ"), zabezpečuje monitorovanie údajov, ktoré sa vzťahujú k e-shopu www.manzetoveknofliky.cz, a to pre ich optimalizáciu voči zákazníkom .

Využívame tiež služieb spoločnosti Seznam.cz a Google inc., Ktoré nám poskytujú primerané technické prostriedky. Webtracking nám pomáha pochopiť, akým spôsobom využívate služby na našich webových stránkach, aby sme mohli zabezpečiť ich najjednoduchšie ovládanie, a o aké výrobky a produkty sa najviac zaujímate.

(b)   Pri návšteve našej webovej stránky zhromažďujeme a hodnotíme potrebné údaje skrze pixely nainštalované na našom e-shope ( "nástroje"). Nástroje zaisťujú prepojenie našich webových stránok s Vašim webovým prehliadačom, ktorý zasiela tieto informácie o využívaní našich webových stránok:

 

- Request (jedná sa o názov súboru pre vyjadrený požiadavku klienta), napr. Www.vzorek.cz/index.html;

- Typ prehliadača / verzia prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Firefox);

- Použitý operačný systém (napr. Windows XP, Windows 10, iOS);

- Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača;

- Aktivácia JavaScriptu;

- Rozlíšenie obrazovky;

- Java zapnuté / vypnuté;

- Cookies áno / nie;

- azyk prehliadača (napr. Čeština);

- Referrer URL (označenie pre URL, z ktorého bola webová stránka navštívená);

- IP adresa používateľa, u ktorej zabezpečujeme promptné anonymizáciu.

- Časový údaj vzťahujúce k dátumu a času, kedy došlo k prístupu na webové stránky;

- Počet prokliků;

- Ďalej môžeme zisťovať informácie z vyplnených / nevyplnených formulárov (textové pole, napríklad prihlasovacie meno a heslo). Ide o zbieranie informácií, či bol daný formulár "vyplnený" alebo "nevyplnený").

1.2 Použitie sledovania konverzií

(a) Prostredníctvom konverzných cookie na webových stránkach http://www.manzetoveknofliky.cz dochádza k sledovaniu objednávok a registrácií, ktoré boli podniknuté po rozkliknutí reklamy na webových stránkach tretieho subjektu alebo na základe prepojenia prostredníctvom linku www.manzetoveknofliky.cz umiestneného na webových stránkach tretieho subjektu. Cieľ tohto monitorovania je prispôsobenie reklám našim zákazníkom. Ďalej dochádza k prepojeniu linkov, ich vyhodnotenie a využitie na účely vyhodnotenia. Konverzný cookies neobsahujú osobné údaje, a preto ich nemožno použiť na osobnú identifikáciu zákazníka. Poskytovateľ webových stránok tretích subjektov dostane iba údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo zakúpili jeho produkt.

(b) Viac informácií k problematike cookies môžete nájsť v bode 1.6.

1.3 IP adresa (adresa internetového protokolu)

(a) IP adresa sa zobrazuje pri každom odoslaní požiadavke na webový server, aby vedel, kam zaslať odpoveď. Dynamickú IP adresu dostane každý zákazník od poskytovateľa internetového pripojenia ( "ISP"), a to počas pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil.

(b) Na základe uloženia IP adresy na našom serveri, je možné, aby sme zistili prostredníctvom ďalších informácií získaných od ISP totožnosť užívateľa pripojeného k internetu. Z tohto dôvodu LCN Group a Poskytovateľ trvale neukladajú IP adresu, na základe ktorej by bolo možné dospieť k identifikácii konkrétneho zákazníka. IP adresa slúži k rozpoznaniu jednotlivého prihlásenie na našu webovú stránku a ako obrana proti počítačovým útokom. Následne dochádza k anonymizáciu IP adresy tak, že sa na miesto posledných ôsmich čísiel dosadí "X". Na základe vykonanej anonymizácie IP adresy, nemožno určiť konkrétne fyzickú osobu.

1.4 Logovacie súbory

(a) Pri každej návšteve webových stránok LCN Group vyšle Váš webový prehliadač informáciu o Vašich užívateľských dátach, ktoré sa založí do protokolových súborov, (serverového logovacieho súboru). Dátové prenosy, obsahujú tieto údaje: dátum a čas návštevy webových stránok, IP adresa, URL navštívené webové stránky, pôvodné URL (tzv. Referrer), z akej stránky ste navštívili naše webové stránky, množstvo prenesených dát a informáciu o user agent zaslanú Vaším webovým prehliadačom (poprípade aj typ a verzie prehliadača a použitý operačný systém).

(b) IP adresy sú na účely vyhodnotenia ukladané výlučne anonymne. Vyhodnocovanie týchto súborov slúži k nájdeniu chýb a ich odstránenie, ďalej riadiť kapacitu servera a zlepšovať našu ponuku.

1.5      Cookies

(a) V rámci webových stránok používame tzv. Cookies. Sú to textové súbory obsahujúce krátke informácie, ktoré môžu byť pri navštívení našich stránok uložené do Vášho počítača. V cookies sú informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítanie Vašich osobných údajov. Používané súbory cookies sa nespája s ďalšími informáciami, iba v prípade Vášho súhlasu.

(b) Návšteva našich webových stránok nie je automatický súhlas na používanie cookies, avšak pri používaní funkcie nákupného košíka a objednávanie produktov je možné len pri povolenie cookies

(c) Cookies môžu byť v počítači uložené rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie. Sú aktívne iba počas spusteného webového prehliadača, po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé ( "persistent cookies"). Tieto súbory zostávajú vo webovom prehliadači do stanové doby, prípadne do manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezeranie internetu. Cookies nepôsobí na technickú stránku počítača a neobsahujú vírusy.

(d) Na našich webových stránkach používame tieto cookies:

-         súbory cookies vyžadované k činnosti webových stránok, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie webových stránok a nášho E-shopu, tzv. Technické cookies (doba trvania cookies: 30 dní) [LCN Group];

-         súbory cookies, k zlepšovaniu užívateľského dojmu a uľahčovaní prezeranie webových stránok. Sú používané pre zlepšenie ponuky nášho tovaru (napr. Obmedzenie záťaže, dĺžka trvania návštevy, funkčnosť nákupného košíka, doba trvania cookies: 30 dní) [LCN Group];

-            last click (pre ukončenie práce s webovým prehliadačom, dĺžka trvania: jednorazová návšteva webových stránok) [Google Inc.];

-            session cookie (pre rozpoznanie návštevy webových stránok, dĺžka trvania: jednorazová návšteva webových stránok) [Google Inc.]

-            ever cookie (pre rozlíšenie medzi existujúcim a novým zákazníkom, dĺžka trvania: maximálne 60 mesiacov) [Google Inc.];

V hranatých zátvorkách vyššie je uvedený správca zodpovedný za využitie daných cookies súborov

2. Osobné údaje a ich spracovanie

2.1 Osobné údaje a účel spracovania osobných údajov

(a) Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej a identifikovateľnej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

(b) LCN Group Spracovávané kategórie osobných údajov, ktoré sú potrebné na dokončenie objednávky: meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefón, platobné údaje a e-mailová adresa.

(c) Vaša e-mailová adresa slúži ako Váš identifikátor a pre všetku komunikáciu. Na Vašu e-mailovú adresu Vám príde potvrdenie objednávky a informácie o zaslanie, rovnako ako informácie, že je zásielka pripravená na vyzdvihnutie.

(d) Osobné údaje môžu byť taktiež použité pre marketingové účely (bližšie pozri bod 2.4).

(e) Pri návšteve webových stránok zbierame dáta aj za účelom štatistiky a ich vyhodnocovanie.

(f) Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas. V rámci vybavenia Vašej objednávky dostane od nás nami vybrané subjekty, ako napr. Logistické firmy, dopravcovia, banky atď. Potrebné údaje k vybaveniu Vašej objednávky. Takto získané údaje smie našu poskytovatelia služieb použiť iba na splnenie úloh súvisiacich s vybavením Vašej objednávky.
Aktuálny zoznam poskytovateľov ďalších služieb, ktorí pre daný účel môžu získať niektoré z Vašich osobných údajov:

 

Slovenská pošta š.p.
PPL CZ s.r.o.
MailChimp c / o The Rocket Science Group, LLC
Uloženka s.r.o.
Pošta bez hraníc
Seznam.cz
Google Ireland Ltd. (Adwords, Google analytics)
Heureka Shopping s.r.o.
Facebook (remarketing)
Instagram (remarketing)
GlobeWebCzech s.r.o.
WebHosting Savana.cz s.r.o.
Olympic s.r.o.
Placement.cz s.r.o.

2.2 Formuláre

Na webových stránkach www.manzetoveknofliky.cz môžete využiť v rámci svojej činnosti niektoré formuláre, pomocou ktorých nám pošlete svoje údaje. V prípade, že sa jedná o osobné údaje, budú tieto údaje pre štatistické účely vyhodnocované, len ak dôjde k úspešnému odoslaniu údajov z formulára. Zároveň budú pre štatistické účely vyhodnocované operácie, ktoré boli v súvislosti s vyplňovaním formulára zrušené.

2.3 Zákaznický účet a nákup bez registrace

(a) Pomocou registrácia si môžete zriadiť zákaznícky účet, ktorý je zabezpečené heslom. Založením účtu získavate prístup k svojim údajom; môžete nahliadať ako do svojich údajov o dokončených, tak nedokončených objednávkach.

(b) Nákup je možný aj bez registrácie. V takom prípade dochádza k spracovaniu iba tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s dokončením Vašej objednávky.

(c) Založením zákazníckeho účtu súhlasíte so spracovaním Vami oznámených osobných údajov a informácií uložené vo Vašom zákazníckom účte.

(d) Kedykoľvek môžete svoj účet vymazať a objednať si ako hosť.

2.4 Newsletter (obchodné oznámenia)

(a) Ak ste zasielanie obchodného oznámení neodmietli, budeme Vám e-mailom zasielať newslettery.

(b) Pre odhlásenie z odberu newslettera môžete kontaktovať priamo našu zákaznícku linku. Zrušenie odberu môžete tiež vykonať odoslaním požiadavky na náš e-mail.

(c) V prípade, že sa z odoberania newslettera odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať.

2.5      Adresná reklama

(a) Preto, aby sme mohli reklamu účelne prispôsobiť Vašim záujmom (napr. V rámci zasielanie newsletteru), využívame Vami zaslané informácie a tiež automaticky generované informácie. Medzi tieto informácie patrí napríklad informácie o kliknutiach, aké produkty ste si na našich webových stránkach prezerali, informácie o Vašom počítači a internetové pripojenie, údaje získané z operačného systému a platformy, údaje o dátume a čase návštevy našej webovej stránky a tiež aké newslettre ste si otvorili.

(b) So všetkými informáciami, ktoré v súvislosti s adresnou reklamou o Vás získame, nakladáme v takej podobe, aby sme obmedzili riziká súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov.

(c) V prípade, že si neželáte dostávať cielenú reklamu, môžete ju kedykoľvek odmietnuť cez našu zákaznícku linku či e-mail.

 

3. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1 Zabezpečenie osobných údajov

(a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovanie.

(b) Prístup do zákazníckeho účtu je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. LCN Group nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu LCN Group priamo spôsobila.

3.2 Doba uchovávania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, tj. Minimálne po dobu zabezpečenie realizácie Vašej objednávky, a ďalej po dobu, po ktorú je LCN Group povinná ako správcu uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3.3 Práva dotknutých osôb

(a) Kedykoľvek môžete požiadať o informáciu ohľadom spracovaní Vašich osobných údajov

(b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokáciu osobných údajov, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

(c) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré LCN Group potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre účel, ktorý ich uloženie alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

3.4      Kontaktujte nás

(a) V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy obchod@manzetoveknofliky.cz alebo na adrese či telefónnej linke + 420 725 606 293

(b) To isté platí pre prípad, že máte záujem o prístup k informáciám, ktoré sme o Vás prostredníctvom týchto webových stránok získali, alebo ak si prajete tieto informácie opraviť, zablokovať či vymazať.

 

Kontakt:

LCN Group

Stodolní 794/21

702 00 Ostrava

obchod@manzetoveknofliky.cz

Tel: 725 606 293