www.manzetoveknofliky.cz

 

Stodolní 21, 702 00 Ostrava

IČO: 28472560,
DIČ: CZ28472560

 

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Dodržujeme všechna pravidla a zákony. Jedním z nich je i zákon číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

  • Jméno a příjmení
  • Úplnou poštovní adresu
  • Telefonické spojení, příp. také e-mailovou adresu

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s vámi.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

  • Jméno firmy
  • Úplnou poštovní adresu a e-mailovou adresu
  • Telefonické spojení
  • DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami.

Údaje o vaší činnosti Údaje o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zneaktivnění vaší registrace, změna nebo úplné vymazání registrace. Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit nebo změnit Vaši registraci, stačí když nám napíšete na email: info@manzetoveknofliky.cz

Server (e-shop) www.manzetoveknofliky.cz, provozovaný společností LCN GROUP s.r.o.  si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Používáním internetového obchodu www.manzetoveknofliky.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.